dijous, de febrer 28, 2008

CONSTRUINT UNA ESPANYA MÉS LLIURE I MÉS DIGNE

Acte a Ripollet amb l'Alcalde i el diputat Carles Corcuera.


AMPLIACIÓ I RECONEIXEMENT DE DRETS


1. Nomenament per part del President Zapatero del primer govern paritari de la història de la nostra democràcia.
2. Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes.
3. Llei contra la violència de gènere.
4. Aprovació del Pla Concilia que permet més flexibilitat horària als funcionaris i poder treballar des de casa.
5. Llei que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe.
6. Llei que accelera els tràmits del divorci.
7. Aprovació de la Llei d’Educació eliminant l’assignatura de religió com obligatòria i creant l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i els drets humans.
8. Llei de Memòria Històrica.
9. Llei que reconeix una prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil (la llei pels nens de la guerra).
10. Llei de restitució o compensació als Partits Polítics de béns confiscats durant la guerra civil.
11. Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.
12. Aprovació de la llei d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
13. Llei per perseguir extraterritorialment la pràctica de la mutilació genital femenina.
14. Llei per a la persecució extraterritorial del tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones.
15. Llei per la que s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
16. Llei d’adopció internacional.
17. Llei reguladora dels drets i deures dels membres de la Guardia Civil.
18. Llei de Tropa i Marineria que regula millor les condicions en les que es troben els nostres soldats, reconeixent-los més drets.
19. Llei de foment de l’educació i la cultura de la pau. Si alguna marca té Espanya a l’exterior és la de la pau, la multilateralitat i l’ajut al desenvolupament, perquè som una societat solidària.
20. Llei sobre la igualtat de l’home i de la dona en l’ordre de successió dels títols nobiliaris (aquesta ha estat la gran aportació del PP en matèria d’igualtat d’aquesta legislatura).


dimecres, de febrer 27, 2008

CONSTRUINT L’ESPANYA SOCIAL

PER ARRIBAR A UNA VERITABLE SOCIETAT D’OPORTUNITATS

1. Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (la que coneixem com la llei de la dependència), 4t pilar de l’Estat del Benestar.
2. Equiparació dels drets socials dels treballadors autònoms amb els treballadors per compte aliena.
3. Pujada del Salari Mínim Interprofessional dels 450 que hi havia amb el PP fins els 600 euros.
4. Aportació de 2500 euros per cada fill que neixi i de 3500 per cada fill de famílies monoparentals, nombroses i amb fills amb discapacitat.
5. Pujada en més d’un 25% de les pensions mínimes.
6. Compatibilització de les pensions del SOVI i les de viduïtat.
7. Compatibilització de les pensions no contributives d’invalidesa amb el treball remunerat.
8. Gran impuls a la creació de llocs de treball aconseguint que molts contractes en precari hagin passat a ser fixes. Més i major qualitat de l’ocupació fins arribar a rècords mínims d’atur (a Catalunya sobre el 6,5%).
9. Aprovació del permís de paternitat que ajuda a equiparar les responsabilitats dels pares amb les de les mares.
10. Aprovació de la llengua de signes, on es regulen els mitjans de recolzament a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
11. Aplicació de deducció fiscal pel lloguer que havia desaparegut amb els governs del PP.
12. Previsió d’ajuts pel lloguer i l’emancipació dels joves.
13. Increment pressupostari del 720% per a la integració dels immigrants (dels 42 milions que destinava per any el PP a 303 milions del govern socialista).
14. Creació de l’Estatut pels espanyols a l’exterior amb una millora dels seus drets.
15. Increment del recolzament als emigrants d’un 58% (de 84 milions l’any 2003 a 134 milions l’any 2007)
16. Servei d’atenció bucodental als menors d’entre 7 i 15 anys.
17. Increment de la partida per a beques fins el punt que 32.000 catalans han gaudit d’una. També les beques Erasmus han passat de 4642 el 2003 a 52.000 el 2007. Tanmateix l’import ha augmentat de 1000 euros a 6000 euros per beca.
18. El fons de reserva de la Seguretat Social s’ha triplicat
19. El mínim exempt de l’IRPF s’ha apujat un 50%, amb la qual cosa els ciutadans que cobren un salari mínim han deixat de pagar aquest impost.
20. Hem arribat al compromís del 0,5% d’ajut al desenvolupament, amb la intenció de contribuir a eradicar la pobresa al món.

divendres, de febrer 22, 2008

EL PP ÉS EL PARTIT DE LA POR i DEL CATASTROFISME

POR a la diferència: per això defensa una visió uniformadora d’Espanya. Ha recollit signatures contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional. (ESPAÑA SE ROMPE)

POR davant del terrorisme internacional: la reacció de la guerra contra l’Iraq i el fet que el govern d’Aznar s’hi sumés denota una reacció de temor incontrolat i una errada en la forma de combatre el terrorisme. La guerra no ha fet més que legitimar els atacs terroristes. (L’ÚNIC CAMÍ ÉS LA GUERRA)

POR a la diversitat cultural al món: entenen el món i les seves relacions com un Xoc de civilitzacions, perquè parteixen de la base de la impossibilitat d’enteniment, front l’Aliança de civilitzacions que parteix de la idea d’haver de respectar i sobretot intentar entendre l’altre. Posen al mateix sac els violents i als no violents. (MAI NO ENS ENTENDREM AMB ELS ALTRES)

POR a la diversitat cultural a casa nostra: La mateixa por mostren quan volen acabar amb la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu, perquè l’èxit com a societat bilingüe no el poden suportar. (ENS DIUEN: EL CASTELLÀ ESTÀ MARGINAT i PERSEGUIT A CATALUNYA)

POR a l’ampliació de drets: s’han oposat a totes les lleis que significaven ampliar les llibertats. Tothom ha de viure com ells i pensar com ells, perquè si no creuen que trontollen els valors. Per això no poden permetre que els homosexuals es casin. (LA FAMÍLIA “SE ROMPE”)

POR al futur: parteixen de la base que el món és inevitablement perillós, incert, insegur. L’actitud davant de temes com la immigració és la por i per això cal ser reactius, no propositius. És igual si creem ciutadans de primera i de segona. (ELS IMMIGRANTS HAN DE SIGNAR UN CONTRACTE)

POR envers l’economia: anem directes cap a un cataclisme... aquesta és la seva visió. Tant és que Espanya hagi estat el país de la Unió Europea que més ha crescut. Amb l’agreujant que en aquest àmbit la por genera en sí mateixa canvis, perquè et fa tenir un comportament que acaba influint en el mercat. (SOM EN UNA CRISI ECONÒMICA QUE ENFONSARÀ ESPANYA)

divendres, de febrer 15, 2008

CONSTRUINT L’ESPANYA PLURAL


LES PRINCIPALS MESURES ADOPTADES PEL GOVERN ZAPATERO

1. Recolzament a la reforma de 6 Estatuts, entre ells el de Catalunya amb el que tenim el major autogovern de la nostra història i les bases per a un finançament més just.
2. En base a l’aplicació de l’Estatut hi ha i hi haurà una forta inversió en infrastructures en els propers anys.
3. Establiment de la Conferència de Presidents autonòmics: formalitzant les relacions institucionals entre Estat i Comunitats Autònomes.
4. Retirada de la majoria dels recursos d’inconstitucionalitat i dels conflictes de competències davant del Tribunal Constitucional.
5. Reactivació de les Comissions bilaterals de traspassos i realització efectiva dels traspassos (d’entre molts de realitzats convé destacar el de la gestió de la immigració).
6. Reactivació de les Conferències Sectorials.
7. Cimeres transfrontereres amb assistència dels presidents autonòmics colindants amb el país (s’ha fet ja amb Portugal i amb França, on va participar el President de la Generalitat).
8. Participació de les CCAA a la delegació de l’Estat davant del Consell de la Unió Europea. L’actual President Montilla va ser el primer, llavors com a Ministre d’Indústria, en utilitzar el català en aquestes reunions.
9. Defensa i signatura de convenis amb cadascuna de les institucions comunitàries per poder usar les llengües cooficials de l’Estat.
10. Reunions bilaterals de cooperació amb Catalunya, Aragó i Andalusia
11. Aprovació de l’ús del domini lingüístic a internet .cat.
12. Aprovació de la llei per retornar els papers confiscats que estaven a Salamanca.
13. Aprovació de la llei Especial de Barcelona, que permet que la ciutat tingui un Estatut especial.
14. Reforma de la LOTC que preveu la participació de les CCAA en la designació dels candidats d’entre els que haurà d’escollir el Senat els magistrats del Tribunal Constitucional.
15. Reforma del Codi Penal per anul·lar l’amenaça que el govern del PP havia plantejat contra el Lehendakari Ibarretxe.
16. Devolució del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona.
17. Trasllat de la Comissió del Mercat de les telecomunicacions a Barcelona.
18. Signatura del conveni de col·laboració entre l’Instituto Cervantes i l’Institut Ramon Llull per promoure el català i la cultura catalana.
19. Promoció de la lectura del Tirant lo Blanc en el marc dels actes pel Quijote (amb previsió pressupostària expressa).
20. Creació d’un nou òrgan: Consejo de las lenguas españolas, que vetllarà pel compliment de la normativa per part de l’Administració General de l’Estat que fa referència a l’ús de les altres llengües oficials a més del castellà.