divendres, de febrer 15, 2008

CONSTRUINT L’ESPANYA PLURAL


LES PRINCIPALS MESURES ADOPTADES PEL GOVERN ZAPATERO

1. Recolzament a la reforma de 6 Estatuts, entre ells el de Catalunya amb el que tenim el major autogovern de la nostra història i les bases per a un finançament més just.
2. En base a l’aplicació de l’Estatut hi ha i hi haurà una forta inversió en infrastructures en els propers anys.
3. Establiment de la Conferència de Presidents autonòmics: formalitzant les relacions institucionals entre Estat i Comunitats Autònomes.
4. Retirada de la majoria dels recursos d’inconstitucionalitat i dels conflictes de competències davant del Tribunal Constitucional.
5. Reactivació de les Comissions bilaterals de traspassos i realització efectiva dels traspassos (d’entre molts de realitzats convé destacar el de la gestió de la immigració).
6. Reactivació de les Conferències Sectorials.
7. Cimeres transfrontereres amb assistència dels presidents autonòmics colindants amb el país (s’ha fet ja amb Portugal i amb França, on va participar el President de la Generalitat).
8. Participació de les CCAA a la delegació de l’Estat davant del Consell de la Unió Europea. L’actual President Montilla va ser el primer, llavors com a Ministre d’Indústria, en utilitzar el català en aquestes reunions.
9. Defensa i signatura de convenis amb cadascuna de les institucions comunitàries per poder usar les llengües cooficials de l’Estat.
10. Reunions bilaterals de cooperació amb Catalunya, Aragó i Andalusia
11. Aprovació de l’ús del domini lingüístic a internet .cat.
12. Aprovació de la llei per retornar els papers confiscats que estaven a Salamanca.
13. Aprovació de la llei Especial de Barcelona, que permet que la ciutat tingui un Estatut especial.
14. Reforma de la LOTC que preveu la participació de les CCAA en la designació dels candidats d’entre els que haurà d’escollir el Senat els magistrats del Tribunal Constitucional.
15. Reforma del Codi Penal per anul·lar l’amenaça que el govern del PP havia plantejat contra el Lehendakari Ibarretxe.
16. Devolució del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona.
17. Trasllat de la Comissió del Mercat de les telecomunicacions a Barcelona.
18. Signatura del conveni de col·laboració entre l’Instituto Cervantes i l’Institut Ramon Llull per promoure el català i la cultura catalana.
19. Promoció de la lectura del Tirant lo Blanc en el marc dels actes pel Quijote (amb previsió pressupostària expressa).
20. Creació d’un nou òrgan: Consejo de las lenguas españolas, que vetllarà pel compliment de la normativa per part de l’Administració General de l’Estat que fa referència a l’ús de les altres llengües oficials a més del castellà.