dijous, de juny 04, 2009


PER UNA EUROPA SOCIAL, REFERENT DE L’ESTAT DEL BENESTAR


Ens trobem en un moment cabdal, PLE DE REPTES I PLE D’OPORTUNITATS. Aquests reptes en la seva major part són globals i per això cal articular també una ACCIÓ global, coordinada entre tots els nivells d’administracions, especialment amb la Unió Europea, si no, no farem res de res.

Hem de treballar perquè EUROPA NO SIGUI DÈBIL, i per contra, que s’erigeixi com un dels actors principals al món. Per això és important que els valors i principis socialdemòcrates siguin majoritaris a les seves institucions, perquè només així podrem treballar de debò pels ciutadans. Per això es fa imprescindible que:

Europa sigui governada pels que creiem en els poder públics (ara més que mai els ciutadans demanen respostes als poders públics). Segur que som imperfectes, però la immensa majoria treballem per l’interès general, pensant que cada decisió que prenem beneficiï al màxim de gent possible. El poder desaforat d’alguns sectors privats, recolzats per la dreta, ens han conduït on som.

Europa sigui governada pels que creiem en Europa, en l’acció conjunta i no merament individualista, perquè només units tindrem una sola veu que pugui ser escoltada per la resta del món: parlar amb els EEUU d’igual a igual, ara amb una administració Obama sensible al multilateralisme i a l’estat del benestar, i parlar al mateix temps amb altres actors internacionals com la Xina, la India, Rússia, amb els que ens haurem d’entendre.

Aquesta Europa unida es pot construir des del Partit Socialista Europeu, perquè som europeistes i internacionalistes, perquè treballem pel diàleg cultural (bon exemple d’això es l’Aliança de Civilitzacions) i perquè compartim plegats una manera d’entendre el món.

Europa sigui governada pels que no tenim por als canvis i potenciem sempre les regulacions que potencien nous models foragitant aquells que s’han demostrat fallits. Cal impulsar també des d’Europa, una economia sostenible, que acabi amb l’especulació i l’enriquiment d’uns pocs. Per això voldria oferir-vos algunes de les coses per les que treballarem tots els socialistes plegats a partir del 7 de juny i des del Parlament Europeu:

a) Un nou model financer i econòmic, més regulat, més transparent i més sòlid. Prioritzant la lluita contra el frau fiscal i fent desaparèixer els paradisos fiscals. Per aquest canvi de model serà cabdal abordar tres àmbits amb absoluta prioritat: les infraestructures (apostar per una política energètica comú i per unes millors comunicacions tecnològiques i logístiques); l’educació (hem d’acabar amb el fracàs escolar i potenciar la formació continua al llarg de la vida. Hem de dignificar la formació professional. I sobretot, cal prendre consciència que els joves del nostre país han d’estar ben preparats perquè actuen en un mercat global); innovació, desenvolupament, creativitat (només apostant per la recerca serem competitius).
b) Pacte Social Europeu de Progrés per tal de fixar estàndards educatius, sanitaris, socials i d’accés als serveis públics. Potenciar també la negociació col·lectiva en l’àmbit europeu. Fer que els drets dels treballadors siguin garantits arreu i sobretot que la igualtat entre home i dona en el món laboral sigui radical.
c) Potenciar l’aprovació d’una Directiva sobre els Drets en serveis sanitaris
d) Ampliar el Programa Erasmus per tal que també s’estengui a l’àmbit de la Formació Professional. Val la pena destacar aquí el projecte pioner que ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona en els darrers dies.
e) Proposar una estratègia de la UE sobre drets de la Infància
f) Enfortir el Pacte Europeu de la Joventut

Hi ha molts més temes pels que caldrà treballar dur els propers anys des del Parlament Europeu. Tots ells necessiten d’una visió progressista, d’uns valors i principis que prioritzin l’estat del benestar en benefici dels ciutadans que ha caracteritzat Europa fins ara. Europa no pot deixar de ser un model referent per la immensa majoria de països en vies de desenvolupament. Hem de ser capaços de demostrar-nos a nosaltres mateixos i a aquells que ens miren que el model social que hem impulsat és l’únic viable i és pel que val la pena seguir lluitant.

Anar a votar el 7 de juny per l’opció del socialisme és dir:

sí al sector públic davant d’un sector privat desbocat,
sí a les institucions de la Unió Europea, perquè creiem en polítiques globals pels reptes de futur i
sí a un canvi de model econòmic sostenible per fer que aquest respongui a les necessitats de la majoria, no a la cobdícia d’uns pocs.